Jesteś tutaj: StartPoradniaWażne informacjeREJESTRACJA DZIECKA

Wyszukiwarka

Wspierają

Reklamy

 

 

 

 

 

 

REJESTRACJA DZIECKA

Zgłoszenie urodzenia dziecka to konieczność wynikająca z obowiązującego prawa. Zgłoszenia dokonuje się w USC właściwym ze względu na położenie szpitala, w którym urodziło się dziecko. Szpital przesyła do stosownego USC zaświadczenie o narodzinach lub wydaje dokument rodzicom. Gdy do Urzędu zgłosi się osoba uprawniona, najczęściej matka lub ojciec, sporządzony zostaje akt urodzenia dziecka. Rodzic ma sześć tygodni, licząc od dnia porodu, aby zarejestrować dziecko.

Dokumenty niezbędne podczas sporządzania aktu urodzenia:

• dla dzieci pochodzących z małżeństwa: pisemne zgłoszenie wystawione przez lekarza lub szpital, dowody osobiste rodziców oraz odpis skrócony aktu małżeństwa;

• w przypadku urodzenia dziecka pozamałżeńskiego: dowód osobisty matki lub paszport wraz z poświadczeniem miejsca stałego zameldowania.

Dodatkowo, gdy matka jest:

• panną – odpis skrócony aktu urodzenia;
• rozwiedziona – skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa albo prawomocny wyrok stwierdzający rozwiązanie małżeństwa przez rozwód;
• wdową – skrócony odpis aktu zgonu męża.

Uznanie dziecka:

Jeżeli w chwili urodzenia dziecka jego rodzice nie są małżeństwem, a ojciec dziecka chce je uznać, muszą oboje udać się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie mężczyzna składa odpowiednie oświadczenie o uznaniu dziecka, zaś matka dziecka to potwierdza. Należy pamiętać o posiadaniu ważnych dowodów osobistych.

Ostatnia modyfikacja środa, 11 wrzesień 2013 12:29
Oceń artykuł
(0 głosy)
:

Najczęściej czytane

Społeczność

demo